- Privacy

Privacy

Pedicure Bettie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Bettie  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Pedicure Bettie de klantgegevens alleen gebruikt voor:

  1. Het verzetten van afspraken
  2. Informatie die voor de klant van belang kan zijn, informatief of financieel.
  3. Persoonlijk contact.
  4. Het versturen van facturen.
  5. Het versturen van uitnodigingen

Pedicure Bettie gebruikt haar gegevens niet voor:

  1. Verkoop van adresgegevens aan derden.
  2. Het versturen van spam.

Pedicure Bettie draagt er zorg voor dat klantgegevens zorgvuldig bewaard worden en vernietigd worden na 3 jaar met het laatste contact met de klant.

De eigenaar van Pedicure Bettie is de enige persoon die deze gegevens kan inzien en gebruiken.

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!